Available channels list from Chinasat [email protected]°E....

Mr.Bhat

Contributor
Joined
30 Apr 2011
Messages
6,507
Solutions
1
Reaction score
9,346
Latest list of c band channels from Chinasat 6B ...its scanned using DVBS2 PCI Card...

Scanning 3546 H 3700 NBC-QPSK 3/4 ... L:28% Q:100%
[Scanned in 00:11]


Scanning 3601 V 27500... L:57% Q:100%
- KaoShiZaiXian (TV)
- CheMi (TV)
- YouYouBaoBei (TV)
- HuanQiuLvYou (TV)
- XinYuLe (TV)
- ShouCangTianXia (TV)
- YangGuangJianKang (TV)
- BaiXingJianKang (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3641 V 27500... L:63% Q:100%
- SiHaiDiaoYu (TV)
- KuaiLeChongWu (TV)
- JiaJiaGouWu (TV)
- DianZiTiYu (TV)
- MeiShiTianFu (TV)
- ZhiYeZhiNan (TV)
- KuaiLeGouWu (TV)
- JiaTingLiCai (TV)
- YangGuangGouWu (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3681 V 27500... L:63% Q:100%
- ZhongGuoQiXiang (TV)
- ZhengQuanZiXun (TV)
- YinXiangShiJie (TV)
- RenWu (TV)
- JiaYouGouWu (TV)
- HuanQiuGouWu (TV)
- CaiFuTianXia (TV)
- JiaZheng (TV)
- YouGouWu (TV)
- ShiShangGouWu (TV)
- FengShangGouWu (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3710 H 10920... L:61% Q:81%
- FJTV (TV)
- FJ-XW (Radio)
- FJ-JJ (Radio)
- FJ-DS (Radio)
- FJ-YY (Radio)
- FJ-DN (Radio)
- FJ-JT (Radio)
- XM_WSGN_SX (TV)
- SRV_3E9 (Radio)
- SRV_3EA (Radio)
- SRV_3EB (Radio)
- SRV_3EC (Radio)
- SRV_3EE (Radio)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3741 V 27499... L:64% Q:100%
- CMC (TV)
- HD (TV)
- CHC (TV)
- motion (TV)
- LAN QIU (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3751 H 10490... L:66% Q:61%
- hnstv (TV)
- jykatong (TV)
- hnxw (Radio)
- hnjt (Radio)
- hnjj (Radio)
- hnwy (Radio)
- hnxc (Radio)
- hnly (Radio)
- hnyy (Radio)
- jy955 (Radio)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3771 H 12360 8PSK 3/5 ... L:68% Q:100%
- CGTN (TV)
- CGTN Documentary (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3781 V 27497... L:66% Q:100%
- CCTV6 HD (TV)
- Qipai (TV)
- dongman (TV)
- ZHONG HUA MEI SHI (TV)
- pingyu (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3796 H 6930... L:61% Q:100%
- GZTV (TV)
- GZ-XWZHGB (Radio)
- GZ-JJGB (Radio)
- GZ-YYGB (Radio)
- GZ-JTGB (Radio)
- GZ-DSGB (Radio)
- GZ-XWTB (Radio)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3808 H 8800... L:44% Q:90%
- OTV6 (TV)
- SBN (TV)
[Scanned in 00:03]

Scanning 3808 V 6000... L:54% Q:100%
- CQTV (TV)
- Xinwen (Radio)
- Yinyue (Radio)
- Jiaotong (Radio)
- Jingji (Radio)
- Dushi (Radio)
- Gushi (Radio)
- Audio 7 (Radio)
- Audio 8 (Radio)
[Scanned in 00:03]

Scanning 3816 V 4420... L:60% Q:100%
- Digital TV (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3817 H 3167... L:39% Q:100%
No channels found!

Scanning 3826 V 6780... L:35% Q:100%
- ZJTV (TV)
- ZJBC1 (Radio)
- ZJBC2 (Radio)
- ZJBC3 (Radio)
- ZJBC4 (Radio)
- ZJBC5 (Radio)
- ZJBC6 (Radio)
- ZJBC7 (Radio)
- ZJBC8 (Radio)
- RS232 (Data)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3835 V 5400... L:36% Q:100%
- ShanDongTV (TV)
- SDRenMin (Radio)
- SDJingJi (Radio)
- SDShengHuo (Radio)
- SDWenYi (Radio)
- SDJiaoTong (Radio)
- SDXiangCun (Radio)
[Scanned in 00:03]

Scanning 3840 H 27499... L:66% Q:100%
- CCTV 1 (TV)
- CCTV 2 (TV)
- CCTV 7 (TV)
- CCTV 10 (TV)
- CCTV 11 (TV)
- CCTV 12 (TV)
- CCTV 15 (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3847 V 5950... L:61% Q:100%
- SHANXI TV (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3855 V 4420... L:63% Q:100%
- Henan TV (TV)
- HN Radio1 (TV)
- HN Radio2 (TV)
- HN Radio3 (TV)
- HN Radio4 (TV)
- HN Radio5 (TV)
- HN Radio6 (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3862 V 4800... L:59% Q:100%
- Ningxia TV (TV)
- Ningxia Yinyue (Radio)
- Ningxia XWen (Radio)
- Ningxia Dshi (Radio)
- Ningxia Jji (Radio)
- Jiaotong Tongbu (Radio)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3872 V 9080... L:61% Q:100%
- SXTVS (TV)
- NLTV (TV)
- SX-JiaoTong_BC (Radio)
- SX-NC/SY-BC (Radio)
- SX-JingJi-BC (Radio)
- SX-YinYue-BC (Radio)
- SX-XiQu-BC (Radio)
- SX-DuShi-BC (Radio)
- SX-QingShao (Radio)
- SX-XinWen-BC (Radio)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3881 H 27499... L:66% Q:100%
- CCTV 3 (TV)
- CCTV 5 (TV)
- CCTV 6 (TV)
- CCTV 8 (TV)
- CCTV 14 (TV)
- CCTV 13 (TV)
- CCTV 9 (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3886 V 4340... L:63% Q:100%
- SDETV (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3893 V 4420... L:61% Q:100%
- JXTV1 (TV)
- JXTV2 (TV)
- JXTV3 (TV)
- JXTV4 (TV)
[Scanned in 00:03]

Scanning 3903 V 9300... L:65% Q:100%
- scgb2 (Radio)
- scgb5 (Radio)
- scgb4 (Radio)
- scgb3 (Radio)
- scgb6 (Radio)
- scgb1 (Radio)
- scgb10 (Radio)
- scgb13 (Radio)
- kangba (TV)
- sichuan (TV)
- scgb12 (Radio)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3914 V 6400... L:63% Q:100%
- GSTV (TV)
- GSBC1 (Radio)
- GSBC2 (Radio)
- GSBC3 (Radio)
- GSTB1 (Radio)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3920 H 27499... L:68% Q:100%
- пƶ¯Âþ (TV)
- ÖÐѧÉú (TV)
- ¹úѧƵµÀ (TV)
- ÎÄÎﱦ¿â (TV)
- Skystream data (Data)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3930 V 8840... L:66% Q:100%
- Ahtv Service (TV)
- kong (Radio)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3941 V 5950... L:65% Q:100%
- Tianjin TV (TV)
- TJWDCS (Radio)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3951 H 11407... L:66% Q:100%
- GXTV (TV)
- Guangdong1 (TV)
- YUNNAN-1 (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3952 V 9520... L:65% Q:100%
- BTV KAKU (TV)
- BTV (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3962 H 3572... L:63% Q:100%
- DVT (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3972 H 10000... L:64% Q:100%
- JSWS (TV)
- Audio01 (Radio)
- Audio02 (Radio)
- Audio03 (Radio)
- Audio04 (Radio)
- Audio05 (Radio)
- Audio06 (Radio)
- Audio07 (Radio)
- Audio08 (Radio)
- Audio09 (Radio)
- Audio10 (Radio)
- JSYMKT (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3981 V 27500... L:71% Q:100%
- »·ÇòÆæ¹Û (TV)
- ·¢ÏÖÖ®Âà (TV)
- ÀϹÊÊ (TV)
- Êé»­ (TV)
- ÑëÊÓÌÇò (TV)
- ÎÀÉú¡¿µ (TV)
- ÖÐÊÓ¹ºÎï (TV)
- Å®ÐÔʱÉÐ (TV)
- ¿ìÀÖ´¹µö (TV)
- ÏÖ´úÅ®ÐÔ (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 4001 H 27496... L:72% Q:100%
- CETV1HD (Radio)
- CETV1 (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 4021 V 27499... L:72% Q:100%
- ÔçÆÚÌÓý (TV)
- ²ÊÃñÔÚÏß (TV)
- ³ÇÊÐÉè (TV)
- ÎäÊõÊÀç (TV)
- ¸ß¶û·ò (TV)
- Ó¢Ó︵¼ (TV)
- ÉãӰƵµÀ (TV)
- ±¦±´¼Ò (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 4040 H 27500... L:67% Q:100%
- ¶«·²¾ (TV)
- ·¤¬ÌÞµØ (TV)
- ߲Ϸ¾ (TV)
- ¶«·ÀӔⰠ(TV)
- É«µµÀ (TV)
- ¶«·’”ï (TV)
- ÀÄŒ÷ (TV)
- ”ÏT’”ï (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 4061 V 27500... L:73% Q:100%
- µçÊÓÖ¸ÄÏ (TV)
- ÑëÊÓ¾«Æ· (TV)
- ¹ú·À¾üÊ (TV)
- ·çÔÆÒôÀÖ (TV)
- »³¾É¾ç³¡ (TV)
- ·çÔÆãÇò (TV)
- ¸ß¶û·òÍøÇò (TV)
- ·çÔƾ糡 (TV)
- µÚÒ»¾ç³¡ (TV)
- ÊÀçµØÀí (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 4069 H 9983... L:70% Q:83%
- FuJianHD (Radio)
[Scanned in 00:01]

Scanning 4116 H 21374... L:71% Q:100%
- CCTV 4A (TV)
- CGTN (TV)
- CGTN F (TV)
- CGTN E (TV)
- CGTN R (TV)
- CGTN A (TV)
- CGTN Documentary (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 4136 H 4340... L:71% Q:100%
- SZTV (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 4141 V 27500... L:73% Q:100%
- ÆûĦ (TV)
- ÓÎÏ·¾º¼¼ (TV)
- ö¦± (TV)
- ÁôѧÊÀç (TV)
- ÀæÔ° (TV)
- ²èƵµÀ (TV)
- DVÉú»î (TV)
- ÌìԪΧÆå (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 4147 H 6149... L:70% Q:100%
- HubeiTV (TV)
- hubei1 (Radio)
- hubei2 (Radio)
- hubei3 (Radio)
- hubei4 (Radio)
- hubei5 (Radio)
- hubei6 (Radio)
- hubei7 (Radio)
- hubei8 (Radio)
- hubei9 (Radio)
- hubei10 (Radio)
[Scanned in 00:02]

Scanning 4158 H 8680... L:70% Q:100%
- Nameless 4158_1010 (TV)
- Nameless 4158_1 (Radio)
- Nameless 4158_2 (Radio)
- Nameless 4158_1020 (TV)
- Nameless 4158_3 (Radio)
- Nameless 4158_4 (Radio)
[Scanned in 00:05]

Scanning 4172 H 9200... L:70% Q:100%
- NMTV-H (TV)
- NMTV-M (TV)
- nmhanyu (Radio)
- nmmengyu (Radio)
- nmduiwaiguangbo (Radio)
- nmjiaotong (Radio)
- nmhanyunxinwenzonghe (Radio)
- nmlvye (Radio)
- nmpingshu (Radio)
- nmyinyue (Radio)
- nmjingji (Radio)
- HMMY (Radio)
- HMHY (Radio)
- AMMY (Radio)
- AMHY (Radio)
- XMMY (Radio)
- XMHY (Radio)
[Scanned in 00:02]

Scanning 4176 V 18000... L:71% Q:100%
- GJ L39R40 (Radio)
- GJ41 stereo (Radio)
- GJ42 stereo (Radio)
- GJ43 stereo (Radio)
- GJ44 stereo (Radio)
- GJ45 stereo (Radio)
- GJ46 stereo (Radio)
- GJ47 stereo (Radio)
- GJ48 stereo (Radio)
- GJ49 stereo (Radio)
- GJ50 stereo (Radio)
- CDR Program (Data)
- ZY1 stereo (Radio)
- ZY2 stereo (Radio)
- ZY3 stereo (Radio)
- ZY4 stereo (Radio)
- ZY5 stereo (Radio)
- ZY6 stereo (Radio)
- ZY7-1 stereo (Radio)
- ZY8 stereo (Radio)
- ZY9 stereo (Radio)
- ZY10 stereo (Radio)
- ZY11 stereo (Radio)
- ZY12 stereo (Radio)
- ZY13 stereo (Radio)
- ZY14 stereo (Radio)
- ZY15 stereo (Radio)
- ZY16 stereo (Radio)
- ZY17 stereo (Radio)
- ZY18 stereo (Radio)
- ZY7-2 stereo (Radio)
- L Rdjy (Radio)
- GJ L1R2 (Radio)
- GJ L3R4 (Radio)
- GJ L5R6 (Radio)
- GJ L7R8 (Radio)
- GJ L9R10 (Radio)
- GJ L11R12 (Radio)
- GJ L13R14 (Radio)
- GJ L15R16 (Radio)
- GJ L17R18 (Radio)
- GJ L19R20 (Radio)
- GJ L21R22 (Radio)
- GJ L23R24 (Radio)
- GJ L25R26 (Radio)
- GJ L27R28 (Radio)
- GJ L29R30 (Radio)
- GJ L31R32 (Radio)
- GJ L33R34 (Radio)
- GJ L35R36 (Radio)
- GJ L37R38 (Radio)
[Scanned in 00:06]

Scanning 4193 V 6000... L:70% Q:100%
- Hebei_TV (TV)
- HEBXW (Radio)
- HEBJJ (Radio)
- HEBJT (Radio)
- HEBWY (Radio)
- HEBSH (Radio)
- HEBYY (Radio)
- HEBNC (Radio)
- HEBLY (Radio)
[Scanned in 00:02]


TPs with no signal: 0
Empty: 1
Nameless: 6

Elapsed: 02:13

Video Channels: 157
Radio Channels: 174
Data Channels: 3
Total: 334
Scan completed.
 
Back
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock